eGezondheidslandschap in 2019

Het eGezondheidslandschap in 2019 voor de zorgverstrekker

Alle huisartsen zullen een elektronisch medisch dossier (EMD) hebben van al hun patiënten, ze zullen voor alle patiënten een sumehr publiceren in de beveiligde kluis (Vitalink, Intermed of BruSafe) en up to date houden.

Voor alle andere zorgberoepen is een Elektronisch Patienten Dossier (EPD) gedefinieerd, zij kunnen (delen van) informatie uit hun EPD ook publiceren in de beveiligde kluis en up to date houden.

Ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en labo’s publiceren hun documenten in de HUB, waar zij aan verbonden zijn en consulteren via die weg gegevens uit de kluizen (Vitalink, Intermed, BruSafe).

Apothekers publiceren in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), dat het medicatieschema voedt. Het medicatieschema van de patiënt bevind zich eveneens in de beveiligde kluis en wordt onder andere gedeeld tussen de artsen, apothekers, thuisverpleging en de ziekenhuizen.

De huisarts heeft via zijn EMD toegang tot alle gepubliceerde medische informatie van zijn/haar patiënten.

Elke zorgverstrekker heeft toegang tot alle gepubliceerde informatie van zijn/haar patiënten, voor zover die relevant is voor deze zorgverstrekker. Hiervoor worden filters gedefinieerd. De informatie kan ook multidisciplinair aangevuld worden.

Op deze manier wordt multidisciplinaire zorg maximaal ondersteund.

Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk medische informatie en “documenten” gestructureerd en gecodeerd worden opgemaakt en gepubliceerd. Dit zal in 2019 nog niet volledig het geval zijn.

Alle zorgverstrekkers kunnen met elkaar communiceren via de eHealthbox, een aantal standaard-formulieren zijn daarvoor ter beschikking.

 

Het eGezondheidslandschap in 2019 voor de patiënt

De patiënt heeft toegang tot alle informatie over hemzelf die in de kluizen en de hub’s ter beschikking is. Mogelijk worden hier filters gedefinieerd (onder discussie).

Er wordt onderzocht of het haalbaar is een consolidatie platform te voorzien waarop voor de patiënt alle informatie wordt samengevoegd, waarop analyse tools ten behoeve van de patiënt ter beschikking zijn, waarop “vertaal” tools ter beschikking zijn van de patiënt waardoor hij/zij het dossier beter kan begrijpen. Dit draagt bij tot de “health literacy” van de patiënt.

De patiënt kan zelf informatie toevoegen, hetzij via het consolidatie platform, hetzij in de kluis, hetzij via een hub, tenzij via de cloud (privé).

Het geheel aan informatie vanuit de hubs, de kluizen, het consolidatie platform, eventueel de cloud vormt het PHR (Personal Health Record) van de patiënt.

Via het consolidatieplatform kan ook extra informatie toegevoegd worden vanuit de ziekenfondsen, vanuit de kruispuntbank sociale zekerheid en andere relevante bronnen zoals bvb wilsverklaringen inzake orgaandonatie of euthanasie.

De patiënt heeft toegang tot zijn/haar PHR via verschillende wegen. Bvb via een app die pre-geïnstalleerd is op de smartphone.

Hierdoor is de patiënt geïnformeerd, is op de hoogte van zijn/haar reële situatie en kan een centrumfunctie opnemen in zijn/haar behandeling.

De patiënt krijgt in principe bij de arts geen papier meer (behalve uitzonderlijke vragen). Het attest van geleverde verstrekkingen is door de arts elektronisch doorgestuurd naar het ziekenfonds, het geneesmiddelenvoorschrift is beschikbaar in het medicatieschema, bewijs van arbeidsonbekwaamheid wordt elektronisch doorgestuurd naar de werkgever, het ontvangstbewijs (transparantiewet) ontvangt de patiënt in zijn e-mailbox, …

Pre-conditie voor het bovenstaande: de patiënt geeft zijn/haar geïnformeerde toestemming