eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 9: “Incentives voor Gebruik”

Verantwoordelijke

Organisatie : RIZIV + FOD (voor ziekenhuizen)

Projectleider : idem

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van eGezondheidsdiensten en zijn budgetneutraal
  • Structureel inbouwen van eGezondheid in de zorg
  • Incentives : financiële incentives kunnen een federaal luik hebben, evenals een luik voor de verschillende gemeenschappen en gewesten, in functie van hun eigen prioriteiten en met wederzijde informatie

Acties en timing

Acties
Timing

Huisartsen:

  • koppeling tussen de telematicapremie en het gebruik van e-gezondheid diensten vanaf het werkingsjaar 2016;
  • de premie is een aanmoediging om o.a. binnen de 2 jaar de GMD=EMD te realiseren
  • afbouw van de praktijktoelage voor niet-geïnformatiseerde huisartsen in de periode 2016-2017
  • vanaf 2018 volledige integratie van de telematicapremie en de praktijktoelage
.
.
Vanaf 2016
2016 en 2017
2016-2017

Vanaf 2018

Andere beroepsgroepen: een koppeling tussen de telematicapremie en het gebruik van e-diensten moet in voege komen voor elke premie die uitgekeerd wordt

Vanaf 2016

De meetbaarheid van gebruik moet starten nog voor de premie ervan afhankelijk wordt : het uitwerken van concrete akkoorden

Q4 2015

Budgetteren en coördineren van incentives: de IKW eGezondheid definieert jaarlijks de lijst van e-diensten waarvoor incentives voorzien worden

Vanaf 2016

Structureel inbouwen van eGezondheid in de zorg:

  • eGezondheidsdiensten aansporen om hun effectieve meerwaarde in het zorgmodel aan te tonen
  • de uitbouw van de eGezondheidsdiensten baseren op een bevraging van de zorgverstrekkers en softwareleveranciers om hun noden en prioriteiten beter te kennen (bij artsen bv. attesten voor werkonbekwaamheid van de VO, universele werkonbekwaamheid, formulieren voor mobiliteit, aanvragen E en F-pathologie, aanvraagformulieren zorgtrajecten…)

Vanaf 2016

Initiatieven voor ICT-ondersteuning voor de ziekenhuizen (in context van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering), psychiatrische en andere instellingen

Vanaf 2016