eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 8: Invoering van een uniform evalutie-instrument (BelRAI)

Verantwoordelijke

Organisatie : IKW Chronisch zieken

Projectleider : Extern

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • BelRAI in België te veralgemenen voor alle kwetsbare personen die met een complexe en multidimensionele problematiek worden geconfronteerd (medisch probleem en/of mobiliteitsprobleem, voeding, hygiëne, handicap …).
  • Beschikken over een gebruiksvriendelijk informatica-instrument dat aan de omgeving van de actoren in het werkveld kan worden aangepast en dat een betere multidisciplinaire samenwerking ondersteunt

Acties en timing

Acties
Timing

Uitbreiding van BelRAI met de module BelRAI screener en verder progressieve uitrol van de modules :
BelRAI Home Care (HC)
Long Term Care Facilities (LTCF)
Acute Care (AC)
Palliative Care (PC)
voor alle kwestbare personen in geval van een positieve screening

vanaf 2017

Analyse van de relevantie van het ontwikkelen en implementeren van de modules Mental Health + Community Mental Health en een specifieke Mental Health-screener indien nodig, met de professionelen van het werkveld en de overheid (+ analyse van de aanpassingen van het instrument die nodig zijn om de modules in te voeren.)

Analyse van de relevantie tegen

31/12/2016

Analyse van de relevantie van het ontwikkelen en implementeren van de modules

“Personen met een handicap”

“Kinderen en jongeren”

“Post Acute Care”

“Emergency Department Care”

“Revalidation”,

, met de professionelen van het werkveld en de overheid (+ analyse van de aanpassingen van het instrument die nodig zijn om de modules in te voeren)

Analyse tegen 31/12/2016

Optimalisering van het softwareprogramma BelRAI, de opleiding en de voorgestelde diensten dankzij een Beperkte Users Group die is opgericht op basis van de “Success Stories” van de verschillende sectoren

Users group tegen 30/06/2016

Het gebruik van BelRAI opnemen in de communautaire, gewestelijke en federale beleidslijnen teneinde de BelRAI-screener, de module Thuiszorg (HC) en de modules Rustoorden (LTCF), Ziekenhuis (AC) en Palliative Care (PC), te ontplooien

Plan van elk G/G tegen 31/03/2016

De opleiding in het basiscurriculum van de gezondheids- en welzijnsactoren en in de navorming verzekeren – ontwikkeling van e-learningsmodules

e-learning beschikbaar in Q3 2016

Een communicatieplan activeren waarin alle actoren worden samengebracht – Nieuwe website

Tegen sept. 2016

Opstellen en meedelen aan de software-uitgevers van een lastenboek voor fase 1 (BelRAI-screener en modules HC – AC – LTCF-modules) – redactie en verspreiding cookbook

Tegen 30/06/2016

De integratie in de professionele softwareprogramma’s zoveel mogelijk bevorderen en een App (gratis downloadbaar) is voorzien voor het gebruik van de BelRAI-screener in interactie met de databank

App screener in Q3 2016

De sleutelcomponenten van de applicatiearchitectuur en van de functionele architectuur implementeren: centrale database gevoed door webapplicatie en door webservice, gesynchroniseerd met de lokale databases o.a. bij de deelstaten; datawarehouse (gecodeerde data ter ondersteuning van onderzoeken en beleid); identificatie en authentificatie van de gebruikers (broker); disaster recovery plan

Q3 2017

Opstellen en ondertekenen van een protocolakkoord ter voorbereiding tot een voorstel van wet/kader en/of samenwerkingsakkoord betreffende de algemene organisatie van BelRAI: kiezen voor een samenwerkingsmodel, delegatie door de IMC van het operationeel beheer van het project

Maart 2016

Een nieuwe overeenkomst met InterRAI sluiten

31/12/2016