eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 7: Psychiatrische en andere instellingen en het systeem hubs & metahub

Verantwoordelijke

Organisatie : FOD VG (psychiatrische zh) – G/G (residentiële structuren)

Projectleider : FOD VG (psychiatrische zh) – G/G (residentiële structuren)

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • Bevorderen van gegevensuitwisseling van gezondheidsgegevens met oudereninstellingen (rusthuizen, RVT, CDV, enz ) en met de psychiatrische instellingen (BW, PVT) via de hubs/kluizen.

Acties en timing

Acties
Timing

De psychiatrische ziekenhuizen zijn aan het hubs&metahub systeem gekoppeld.

1/1/2016

Wallonie:

  • Voor de WZC sector: contacten terug opnemen met de betrokken software leveranciers en organiseren van een werkvergadering
  • Uitschrijven van de functionele vereisten ten behoeve van de softwareleveranciers voor WZC’s
  • Communiceren met de instellingen om hen aan te moedigen tot het delen van documenten

Januari 2016

 

Juni 2016

Vanaf september 2016

Vlaanderen: 

  • actieplan voor verdere gegevensdeling met de WZC na de evaluatie van de pilootprojecten eWZC: dit actieplan zal bepalen wat de scope en prioriteiten zijn voor de komende periode tot eind 2018

Midden 2016