eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 5: Gegevens delen via het systeem hubs & metahub voor algemene en universitaire ziekenhuizen

Verantwoordelijke

Organisatie : e-Health Platform

Projectleider : e-Health Platform

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • Het delen van gestructureerde gegevens via het HUB/MetaHUB-systeem te promoten

Acties en timing

Acties
Timing

Naar alle patiënten waarvoor een referentie in de hub bestaat, wordt de metahub onmiddellijk upgedate

vanaf 1/9/2015

De algemene en universitaire ziekenhuizen bij een opname informeren de patiënt over de mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en het verlenen van een geïnformeerde toestemming terzake, voor zover deze toestemming nog niet werd verleend

Vanaf 1/1/2016

Consensus over de standaardisatie van de identificatie (typering, indeling in categorieën) van de raadplegingsverslagen, ontslagbrieven, operatieverslagen en protocols van medische beeldvorming

Q2 2016

Aansluiting van de extramurale laboratoria op het hubs & metahubsysteem conform het hub/metahub

cookbook

Eind 2016

 

De raadplegingsverslagen, ontslagbrieven, operatieverslagen en protocols van medische beeldvorming van patiënten die hun informed consent hebben gegeven, toegankelijk zijn via het hubs & metahub systeem voor de gemachtigde zorgverleners, alsook het medicatieschema, het vaccinatieschema en de Sumehr (die consulteerbaar zijn in Vitalink, Intermed, Brusafe)

Vanaf 1/1/2016 en tegen 1/1/2018

 

Privéradiologen delen de diagnostische verslagen ( ‘protocols van medische beeldvorming’) via het systeem van de hubs of de kluizen.

Eind 2017

Gebruik van het gestructureerd formaat HL7-CDA in een KMEHR-enveloppe voor zowel rechtstreekse boodschappen en voor hubs-metahub transacties en gebruik van LOINC/UCUM codes daarbinnen (voor de boodschappen vanuit de labo’s).

Eind 2017

De meeste ziekenhuizen en privéradiologen zijn in staat om de diagnostische beelden (eventueel een selectie waar het gaat om omvangrijke onderzoeken) te delen en wordt minstens 50% van het aantal geselecteerde documenten effectief gedeeld

Eind 2018