eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 4: Elektronisch Voorschrift

Verantwoordelijke

Organisatie : RIZIV

Projectleider : Recipe (luik geneesmiddelen)

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • De kwaliteit van het elektronische voorschrift waarborgen
  • Het elektronisch voorschrift veralgemenen
  • Het elektronisch voorschrift als authentieke bron

Acties en timing

Acties
Timing

De kwaliteit van het elektronisch voorschrift waarborgen

1/1/2016

Elke zorgverstrekker (officina) kan elektronische voorschriften verwerken

1/1/2016

Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voor ambulante patiënten in het ziekenhuis

1/5/2016

31/12/2016

Uitbreiding naar non-medicamenteuze voorschriften : mogelijkheid elektronische voorschriften maken

  • voor kine, verpleegkundige zorg,
  • labo’s en medische beeldvorming

1/5/2016

31/12/2016

 

Het elektronisch voorschrift geldt zonder voorschrift op papier

1/7/2016

Het aanpassen van het gebruik van barcode en van de reglementering: alleen nog de RID barcode draagt (de barcode met het RIZIV nummer van de arts niet langer vermeld wordt)

1/7/2016

Het elektronisch voorschrift is de authentieke bron voor alle artsen / tandartsen

1/1/2017

Alle geneesmiddelenvoorschriften zijn elektronisch (behoudens noodgevallen)

1/1/2018