eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 3: Medicatieschema

Verantwoordelijke

Organisatie : RIZIV

Projectleiders : WP1 per G/G : RSW (Wallonië), VAZG (Vlaanderen), RSB (Brussel)

WP2: RIZIV (Vidis)

 

Context en doelstellingen

Verschillende initiatieven werden ontwikkeld in de tijd met betrekking tot het voorschrift van geneesmiddelen (zie Actiepunt 4), de aflevering en de medicatieschema van de patiënten: het gedeelte farmaceutisch dossier (GFD), de gegevensdeling over de medicatie is operationeel via de Sumehr (RSW, Abrumed), het Vitalink medicatieschema (Vlaanderen), de transmurale medicatieoverdracht, homelink in de woonzorgsector…

Doelstellingen:

 • het gebruik van elektronische informatiedeling veralgemenen
 • beter integratie van de verschillende applicaties in een globaal beheer van de medicatiebehandeling van de patiënten

Acties en timing

Acties
Timing

WP1 : uitrol van de bestaande initiatieven

Uitrol van het GFD: (via Farmaflux)

 • Integratie van het GFD in het pakket van alle officina’s
 • regelgevend initiatief voor verplichte registratie van de afgeleverde geneesmiddelen in het GFD
 • Alle patiënten hebben een GFD (die al hun afleveringen van de afgelopen 12 maanden bevat) en dat is raadpleegbaar door alle officina’s mits toestemming van de patiënt1/1/2016

Q1 2016

Q1 2017

Uitrol van het gedeeld multidisciplinair medicatieschema:

 • pilootprojecten: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor gedeelde multidisciplinaire medicatieschema’s
 • ontwikkeling van een module voor het gedeeld medicatieschema in alle gewesten / gemeenschappen
  compatibel met de normen van Vitalink (interoperabiliteit tussen de digitale platformen)
 • ontwikkeling en uitrol van een mogelijkheid tot raadplegen door de patiënt of zijn/haar
  vertegenwoordiger/vertrouwpersoon van zijn/haar medicatieschema
 • uitrol: integratie in de EMD’s, apotheeksoftware en software voor wachtposten en thuisverpleegkundigen
 • business regels nodig zodat ten allen tijde slechts één actueel medicatieschema voor elke patiënt gebruikt
  wordt2016

1/7/2016

.
1/7/2016

.
31/12/2016

31/12/2016

Transmurale medicatieoverdracht:

 •  interoperabiliteit tussen het medicatieschema in de eerstelijnsgezondheidszorg en de medicatiemodule in ziekenhuissoftware (via authentieke bron)
 • ontwikkeling van een editor voor het digitaal medicatieschema in de ziekenhuissoftware
 • Elk ziekenhuis stelt binnen de 24 uur na het ontslag van de patiënt een ontslagbrief met vermelding van het medicatieschema op
 • uitrol naar de ziekenhuizenQ1 2017

.
Q3 2017

Vanaf 1/07/2016

Q4 2018

Uitrol van een gestandaardiseerd formaat voor gegevensdeling tussen woonzorgcentra en apotheken (via een beveiligd kanaal):

 • ontwikkeling, integratie en implementatie van een gestandaardiseerd formaat en protocol voor beveiligde communicatie in de software voor woonzorgcentra en in de apotheeksoftware
 • operationaliseren van dat protocol in de woonzorgcentra en apotheken die beschikken over een geïntegreerd communicatiekanaal
2015

.
31/12/2017

WP2 : VIDIS –geïntegreerde communicatiesysteem voor het beheer van alle aspecten van de medicamenteuze behandeling van een patiënt

 • Aanstelling van de governancestructuur van het project (projectleider + stuurgroep)
 • Conceptualisatie van het project en validering door de betrokken stakeholders
 • Veralgemeende uitvoering


Q4 2015

31/12/2016

31/12/2018