eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 20: Governance, roll out en monitoring e-Gezondheid

Verantwoordelijke

Organisatie : IKW e-Gezondheid

Projectleider : Programmanager

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

coördinatie van de actiepunten van het actieplan

gegevensveiligheid, naleving van de privacy, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de softwares

duidelijke juridische aansprakelijkheid

de roll out-proces van de verschillende actiepunten van het plan begeleiden en coördineren en de pijnpunten identificeren

Acties en timing

Acties
Timing

WP1 – Governance

 

Opstellen van een governance structuur eGezondheid onder de verantwoordelijkheid van de IKW eGezondheid van de IMC Volksgezondheid en met aanduiding van een programmanager

Zowel federaal als deelstaten zijn elk verantwoordelijk voor de governance (= het leadership) van de hen toegewezen actiepunten in lijn met hun bevoegdheden. Zij bepalen zelf de vorm en samenstelling van hun Governance structuren. Het ‘leadership’ behelst de politieke verantwoordelijkheid voor het welslagen van het project en wordt bijgevolg toegewezen aan een administratie en/of voorgdijoverheid.

Juridische onderbouwing eGezondheid :

  • structureel overzicht te creëren en opvolging te faciliteren inzake registratie, analyse en coördinatie van alle noodzakelijke wetten, decreten, KB, MB, reglementen, akkoorden en wijzigingen
  • Nodige aanpassingen van de aansprakelijkheidswetgeving formuleren rond gegevensdeling
 
 
Q4 2015

 

Q4 2016 of Q1 2016

Vereisten infrastructuur eGezondheid: opvolging en voorstellen te formuleren voor verbetering van de beschikbaarheid van verschillende platformen binnen eGezondheid

Q4 2015

Registratie van software pakketten, tele-geneeskunde en mobile health:

  • basisregistratie voor alles wat betrekking heeft op de gegevensveiligheid, de naleving van de privacy, de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, etc.
  • specifieke toelating per dienst met een toegevoegde waarde, alvorens de gebruikerssoftware de dienst met toegevoegde waarde mag aanbieden

WP2 – Roll out en Monitoring

 

KPI’s die de voortgang aantonen van de rollout en het gebruik van alle actiepunten van het actieplan,

  • gedefinieerd in aantallen, percentages en datums (niet in tendenzen)
  • 6-maandelijkse actualisering
 
 
Q4 2015

permanent

Monitoring van de verschillende diensten binnen eGezondheid: 2-maandelijks gerapportage op basis van de

KPI’s

Vanaf Q1 2016

Planning van de releases van de verschillende diensten binnen eGezondheid (per zorgberoepen, instellingen, …)

Q4 2015

Planning en bijsturing van de rollout van de verschillende diensten binnen eGezondheid (per zorgberoep) en

3-maandelijks evaluatie ervan