eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 2: Ziekenhuis-EPD

Verantwoordelijke

Organisatie : FOD VG

Projectleider : extern

 

Context en doelstellingen

Heel wat Belgische ziekenhuizen hebben nog geen reëel geïntegreerd ziekenhuis-EPD en maken nog steeds gebruik van verschillende geïntegreerde toepassingen op een min of meer performante manier.

Acties en timing

Acties
Timing

Een accelerator program wordt opgestart met als doelstelling dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het effectief gebruiken

tegen einde 2018

Elk ziekenhuis moet een intern operationeel ICT-meerjarenplan hebben goedgekeurd en een beheersstructuur (multidisciplinair coördinatieteam) hebben uitgewerkt om de implementatie, de evaluatie en de actualisering van dat meerjarenplan te waarborgen

Tegen Q2 2016