eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 19: Mobile Health

Verantwoordelijke

Organisatie : FAGG (medical device) + RIZIV (terugbetaling, …)

Projectleider : extern

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • Een kader creëren, afstemmen en coördineren tussen alle beleidsniveau’s van mhealth acties, met het oog om dit zo efficiënt, ruim en administratief eenvoudig mogelijk toe te passen
  • Betere gezondheid en comfort van burgers (patiënten en gebruikers) realiseren in de Belgische gezondheidszorg door het faciliteren van effectieve en efficiënte zorgondersteuning gebruik makend van M health toepassingen
  • Kader creëren in de zorgsector om Mhealth toepassingen juridisch, financieel en organisatorisch te integreren in de bestaande en nieuwe zorgafspraken
  • E-health services mobiel beschikbaar maken
  • Kwaliteit en toegankelijkheid van mhealth ondersteunen
  • De gebruiker zelf aan het stuur plaatsen van zorg via mhealth-toepassingen
  • Een gecoördineerd mhealth-beleid in België realiseren, met een flexibele en administratief eenvoudige toepassing van mhealth in alle regio’s

Acties en timing

Acties
Timing

Een kader creëren, afstemmen en coördineren tussen alle beleidsniveau’s van mhealth acties, met het oog om dit zo efficiënt, ruim en administratief eenvoudig mogelijk toe te passen (privacy en aansprakelijkheid, …)

Q1 2016

Juridisch kader (inclusief terugbetalingsvoorwaarden)

Eind 2016

De mogelijkheid van mobiele toegang aanbieden (via smartphones, tablets,…) tot de bestaande gegevens voor alle zorgverstrekkers ( ten laste van de software-leveranciers om zich aan te passen)

Alle zorgprofessionals, gebruikers en patiënten kunnen toegang hebben tot beschikbare informatie in het kader van de continuïteit van de zorg

+ mobiele toegang van de patiënt tot zijn PHR

Q3 2016
 
vanaf 2016
 
2018

 

Begeleiding van 5 use cases: stroke, cardiovasculaire zorg, diabetes, geestelijke gezondheidszorg, chronische pijn

  • beschrijving van de use cases
  • eerste evaluatie
 
 
Eind 2015

Eind 2017