eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 18: Inventarisatie en consolidatie van registers

Verantwoordelijke

Organisatie : WIV

Projectleider : Healthdata.be

 

Context en doelstellingen

Om het “inventariseren en consolideren” van alle Belgische registers inzake gezondheid en gezondheidszorg concreet uit te voeren, werd binnen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de dienst healthdata.be opgericht
Doelstellingen:

 • het technisch en procesmatig faciliteren van registers aangaande gezondheid en gezondheidszorg in België
 • het verzekeren dat de datacollectie en de dataverspreiding van de wetenschappelijke gegevensbanken op een efficiënte en veilige manier gebeurt

Acties en timing

Acties
Timing

Een publiek toegankelijke webapplicatie met gedetailleerde inventaris van alle in België bestaande recurrente beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen in domein van gezondheid en gezondheidszorg, wordt permanent geactualiseerd

Q3 2015

De taak tot aanmelding en actualisatie van inventaris wordt in overeenkomst tussen opdrachtgevende overheid en de projectverantwoordelijken van de beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen opgenomen

Q3 2015

De procedures en criteria voor opstarten van nieuwe en continueren van bestaande recurrente beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen, worden vastgelegd en ter beschikking gesteld via publiek toegankelijke webapplicatie

Q1 2016

 

De toepassing van generieke Business Processen op alle recurrente beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen

 • nieuwe gegevensverzamelingen
 • bestaande gegevensverzamelingen
 
 
 
Vanaf Q1 2016

Q4 2017

De goedgekeurde generieke architectuur van healthdata-platform wordt geïmplementeerd in

 • alle Belgische ziekenhuizen,
 • alle medische laboratoria
 • bij alle Belgische huisartsen
 
 
Q2 2016

Q4 2017

Q4 2017

Het gebruik van goedgekeurde generieke architectuur van healthdata-platform bij nieuwe en bestaande recurrente beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen wordt in overeenkomst tussen opdrachtgevende overheid en verantwoordelijken van gegevensverzamelingen opgenomen.

vanaf Q3 2015

Alternatieven voor beveiligde elektronische brievenbus als verzendkanaal worden bestudeerd en worden, indien performant, het geen meerkosten in gebruik betreft en de gebruikers vertegenwoordigd zijn in de governance van het alternatief, in gebruik genomen

Q1 2017

Afspraken, architectuur, en planning voor beleidsondersteunende gegevensverzamelingen met meervoudige bestemming (MyCarenet, nationaal implantatenregister, hubs & kluizen, …)

Q2 2016

Afspraken, architectuur, en planning voor verzameling, beheer en ontsluiten van humane Next Generation Sequencing (NGS) data

Q3 2016

Een Belgische adaptatie wordt uitgevoerd voor elke beschikbare specialisme overstijgende en technisch neutrale NFU-NICTIZ Clinical Building Block, en wordt na validatie in een publiek toegankelijke centrale digitale catalogus gepubliceerd

Q1 2016

Alle recurrente beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen worden inhoudelijk samengesteld doormiddel van de voor België beschikbare gevalideerde Clinical Building Blocks

 • nieuwe gegevensverzamelingen
 • bestaande gegevensverzamelingen
 
 
 
Vanaf Q1 2016

Q4 2017

De waardenlijsten van Clinical Building Blocks in alle recurrente beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen in domein van gezondheid en gezondheidszorg, worden prioritair met SNOMED-CT concepten opgemaakt

 • nieuwe gegevensverzamelingen
 • bestaande gegevensverzamelingen
 
 
 
 
Vanaf Q1 2016

Q4 2017