eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 17: Veralgemeend gebruik van de eHealthBox en gegevens van zorgverstrekkers beschikbaar in CoBRHA

Verantwoordelijke

Organisatie : FOD VG (WP2) – e-Health Platform (WP1 et WP3)

Projectleider : FOD VG (WP2) – e-Health Platform (WP1 et WP3)

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • een veilige elektronische communicatie van medische en vertrouwelijke gegevens mogelijk maken tussen de zorgactoren
  • ontwikkeling en onderhoud van een gezamenlijke databank met de gegevens van de zorgactoren en zorginstellingen en de zorgactoren toelaten om bepaalde gegevens zelf te raadplegen en aan te passen/aan te vullen

Acties en timing

Acties
Timing

WP1 : Veralgemeend gebruik van de eHealthBox

Verder uitwerken communicatieplannen verschillende overheden afgestemd met de beroepsgebonden organisaties –bestaande communicatiekanalen in kaart brengen en aanduiden welke van deze optimaal gebruik maken van de eHealthBox

2015

Doorsturen bestaande contactgegevens naar CoBHRA: contactadressen te verzamelen bij zorgverleners en deze te publiceren in CoBHRA

2016

 

Verdere uitrol van de eHealthBox in Wallonië en Brussel in samenwerking met RSW en RSB bevorderen – opstellen van een stappenplanVerdere uitrol van de eHealthBox in Wallonië en Brussel in samenwerking met RSW en RSB bevorderen – opstellen van een stappenplan

2015

 

In kaart brengen behoeften nieuwe doelgroepen

 

2015

Elk ziekenhuis gebruikt de eHealthBox om te communiceren met externe partners (ambulante)

Vanaf 1/6/2016

WP2: Gebruik van gegevens van zorgvertrekkers beschikbaar in CoBHRA (+)

In productie stellen van het eHealth Addressbook, dat gegevens van zorgvertrekkers (zoals ze zich in CoBHRA bevinden), ter beschikking stelt van andere zorgverleners om de elektronische communicatie te bevorderen

Q2 2016

Ontsluiting data van CoBHRA(+) naar zorgorganisaties, V.I.’s, verschillende overheden en andere

Vanaf Q2 2016

Authentificatie van de buitenlanders zorgverstrekkers (met Fedict)

2016

WP3: Uniek Loket voor zorgactoren ()

2016

Ontwikkelen en in productie zetten van het uniek loket

Q3 2016

Ontwikkelen en in productie zetten van onderliggende applicaties in hetuniek lokket en leveren van deze gegevens aan CoBHRA

2015-2016

Opzetten informatiecampagne over hetuniek lokket om dit uniek portaal bij de zorgverleners bekend te maken

2016