eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 14: Mycarenet

Verantwoordelijke

Organisatie : RIZIV

Projectleider : NIC

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

 • Invoeren van een bestuursmodel voor de verschillende actieplannen zodat de prioriteiten, de wijzigingen en de werkbelasting van de verschillende partners kan worden geëvalueerd
 • In de commissies moet meer belang worden gehecht aan de moderniseringsprojecten en -trajecten tijdens de verschillende projectfases
 • Meten/monitoren en verhogen van de end-to-end-beschikbaarheid van de diensten
 • Betere acceptatie van de diensten door de gebruikers
 • De beschikbaarheid van de testomgevingen verhogen om de functionele acceptatie en de non-regressie-testmogelijkheden te verbeteren
 • De coördinatie met de aanverwante sectoren verbeteren om vertragingen in de roll-out te voorkomen

Acties en timing

Acties
Timing

Elektronische facturatie van de derdebetalersregeling

 • Facturatie en Raadplegen tarieven via MyCareNet voor de huisartsen
 • Inproductiestelling van het raadplegen van tarieven en facturatie via MyCareNet voor de tandartsen
 • Facturatie via MyCareNet voor alle andere zorgverleners met derdebetalersregeling:
  • Specialisten
  • Andere sectoren
.
 
Vanaf 1/7/2015
December 2016

2016
Vanaf 2017

E-attest: afschaffing van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp in het kader van de facturatie van de contante betaling – afschaffing van de papieren GVH’s voor de huisartsen

 • Analyse en planning
 • Uitrol 

 

 
 

2016

Vanaf 1/1/2018

Verzekerbaarheid/rechten van de patiënt:

 • Relevantie- en prioriteitsanalyse voor de terbeschikkingstelling van de verzekerbaarheidsdienst aan andere
  instellingen of zorgverleners
 • Verzekerbaarheid via MyCareNet voor alle andere instellingen of zorgverleners
 
 
2016

 

 

Vanaf 2016

Medische akkoorden:

 • Afschaffing van de papieren aanvragen akkoorden aan de adviserend geneesheren: analyse van de relevantie en van de haalbaarheid en opstellen van planning
 • Raadpleging akkoord geneesmiddel Hoofdstuk IV voor de ziekenhuizen
 
 
2016

 

2017