eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 12: Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers

Verantwoordelijke

Organisatie : FOD VG

Projectleider : FOD VG / IKW Zorgberoepen

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • eGezondheid opnemen in de opleiding
  • De partijen die ondersteuning geven aan de gebruikers van de e-gezondheidsdiensten beter doen samenwerken

Acties en timing

Acties
Timing

Een vak ‘e-gezondheid’ in elke opleiding in de gezondheidszorg (artsen, apothekers, kinesisten, verpleegkundigen, enz.) met een nader te bepalen aantal uren /studiepunten

Opnemen van e-gezondheid in de competentieprofielen van de diverse zorgberoepen

De competentieprofielen die door de verschillende raden zijn voorgesteld, zullen definitief worden uitgewerkt door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende deelstaten die bevoegd zijn voor het uittekenen van het referentiekader van de professionele cursussen

31/12/2016

In alle accrediterings / navormingssystemen van zorgverstrekkers is specifieke opleiding over het concrete gebruik van e-gezondheidsdiensten (EMD, enz.) een verplicht onderdeel

E-gezondheid en accreditering : akkoord over aangepaste accrediteringsssystemen (In elke accreditering zou een minimumaantal punten verplicht moeten worden gehaald door het volgen van opleidingen inzake het gestructureerd / gecodeerd elektronisch registreren en delen van patiëntengegevens; efficiëntere communicatiesystemen voor het registreren van effectieve deelnames en naar een zo ver mogelijk doorgedreven harmonisering of uniformisering van de erkenningsprocedures)

Q4 2016

Initiatieven voor een permanent ICT-ondersteuning in de eerste lijn

permanent

Coördinatie Helpdesken & Hulplijnen : overleggroep voor coördinatie, afspraken en uniforme communicatie in de schoot van het overlegcomité van de gebruikers

Vanaf Q4 2015

Oefenplatform : mogelijkheid te oefenen in een “digitale zandbak”

2016

Gebruikersdagen : regelmatige momenten om de algemene en zeer concrete problemen te kunnen bespreken met alle betrokkenen

3 X per jaar