eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 11: Communicatie

Verantwoordelijke

Organisatie : beleidscellen / kabinetten

Projectleider : e-Health Platform

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • meer en vooral efficiënte communicatie rond de voordelen van het delen van patiëntengegevens en het gebruik van diverse e-gezondheidsdiensten, alsook rond de verantwoordelijkheden van elkeen in het proces

Acties en timing

Acties
Timing

Een jaarplan maken waarin diverse initiatieven, kanalen, boodschappen en betrokkenen worden opgelijst

Q4 2015

Dat plan wordt (bv.) trimestrieel herzien en met een trimester verlengd, zodat alle betrokkenen een overzicht krijgen van diverse initiatieven door diverse groepen en via diverse kanalen

permanent