eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 10: Toegang tot de gegevens door de patiënt (PHR)

Verantwoordelijke

Organisatie : FOD VG

Projectleider : VPP/LUSS/PRT

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

  • opstellen van een referentiekader voor toegangsbeheer, toegang tot en aanvulling van gezondheidsgegevens door de patiënt
  • Brede communicatie over toegang tot en aanvulling van gezondheidsgegevens

Acties en timing

Acties
Timing

Oprichting van een projectgroep toegang tot en aanvulling van gegevens door de patiënt

Oktober 2015

Het eHealth-platform zorgt voor een technische oplossing in productie dat het mogelijk maakt dat vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon aan de gegevens kunnen van hun patiënt EN dat de ouders aan de gegevens kunnen van hun kind

Ten laatste Q2 2016

Opstellen van een referentiekader voor toegangsbeheer, toegang tot en aanvulling van gegevens door de patiënt en vertrouwpersoon / ouders

Maart 2016

De projectgroep maakt afspraken over een governance structuur die waakt over de uitvoering van het referentiekader

Juni 2016

Communicatie over toegang tot en aanvulling van gezondheidsgegevens

Vanaf Juli 2016

Start van de uitrol naar de patiënt (zie ook actiepunt 6)

Vanaf 1/1/2018