eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 1: GMD = EMD => Sumehr

Verantwoordelijke

Organisatie : RIZIV (regelgeving en onderhandeling met terrein)

e-Health Platform (standaarden)

Projectleider : e-Health Platform en RIZIV

 

Context en doelstellingen

Het EMD (elektronisch medisch dossier) is de authentieke bron voor gegevensdeling door de huisarts.

Deze gegevensdeling krijgt vorm door sumehr, medicatieschema en alle andere exportformaten voor gedeelde zorg en administratieve aanvragen.

Doelstellingen:

 • Elke patiënt die het wenst heeft recht op een sumehr
 • Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt correct te informeren registreert elke huisartspraktijkmedische gegevens in een EMD
 • De Sumehr, gecodeerd en gestructureerd bestand, is toegankelijk voor alle artsen (mits de toestemming van de patiënt) alsook voor de patiënt/burger

Acties en timing

Acties
Timing

Wegwerken van de technische en interpretatie problemen in de Sumehr

 • verduidelijkingen en standaardisatie van de concepten
 • duidelijke definitie van de gebruiksregels
 • opstellen van aanbevelingen

Q1 2016

Gebruik van de Sumehr op alle huisartsenwachtposten

Op 1/1/2017

Gebruik van de Sumehr op alle spoedgevallendiensten

Op 1/1/2017

Her definiëren van Sumehr V2: gestructureerde en gecodeerde Sumehr

 • duidelijke definitie van de concepten
 • koppeling met andere (authentieke) bronnen van gegevens (vaccinaties, medicatie)
 • modulaire Sume hr (als basis voor multidisciplinaire gegevensdeling) – Sommige van de modules uit de
  sumehr v2 worden multidisciplinair aangevuld (medicaties, vaccinaties…)
 • gebruik van modules van de sumehr in het EPD en PHR

Tegen 31/12/2016

 

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt correct te informeren registreert elke huisartspraktijk medische gegevens in een EMD

 • verplicht voor startende
 • voor anderen : ten laatste tegen 2020

2015

2020

 

Beschikbaarheid van de Sumehr voor de specialisten en binnen de ziekenhuizen

Vanaf 1/1/2017

Planning van de releases van de verschillende diensten binnen eGezondheid (per zorgberoepen, instellingen, …)

Vanaf 1/1/2017

GMD-houdende huisarts ontvangt alle elektronische beschikbare verslagen automatisch in het EMD van zijn patiënten

Vanaf heden