eGezondheidslandschap in 2019

Status Actieplan e-Gezondheid 2013-2018

BRUSSEL, 12/12/2018. –  Het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018, dat in 2015 tussentijds werd herzien, stelde een uitgebreide reeks ambitieuze doelstellingen voorop rond het slim gebruik van technologie in de zorg. En met succes: dankzij een duidelijk stappenplan werden er de afgelopen jaren heel wat concrete zaken gerealiseerd en is de sector bewust geworden van de meerwaarde dat door het Actieplan e-Gezondheid kan verwezenlijkt worden.

 

Van de ruim 206 specifieke doelstellingen die werden geformuleerd in het Actieplan zal eind 2018 ongeveer 75% gerealiseerd zijn.

De overige 25% omvatten niet alleen doelstellingen die in de loop van de voorbije jaren niet langer relevant of zinvol bleken, maar ook doelstellingen die te ambitieus of te complex waren. Sommige daarvan zijn dan ook hernomen in het volgende Actieplan.

 

De algemene consensus bij zowel de overheden en administraties als bij de zorgverstrekkers en de zorginstellingen, is dat het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 voor een belangrijke meerwaarde heeft gezorgd. Dit op het vlak van kwaliteit van de zorg, van efficiëntie en van de vereenvoudiging van een aantal administratieve processen.

Tezelfdertijd is het duidelijk dat het verhaal na 2018 allesbehalve afgerond is. Het domein e-Gezondheid evolueert voortdurend en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Daarom werken we momenteel aan een nieuw plan om die evolutie in de komende jaren aan te sturen. De klemtonen daarbij liggen op:

  • de uitbreiding van reeds geïmplementeerde concepten;
  • nieuwe / vernieuwde / bijgestuurde projecten;
  • verdere uitwerking van de omkadering, organisatie en implementatie van bestaande systemen (overheid én private sector);
  • operationele uitmuntendheid;
  • connectie met Europa en internationale initiatieven/programma’s/projecten.

Eind 2018 zullen we het gloednieuwe Actieplan 2019-2021 officieel voorstellen.

 

eGezondheidslandschap in 2019

Voor de zorgverstrekker

 

Alle huisartsen zullen een elektronisch medisch dossier (EMD) hebben van al hun patiënten, ze zullen voor alle patiënten een sumehr publiceren in de beveiligde kluis (Vitalink, Intermed of BruSafe) en up to date houden.

 

Voor alle andere zorgberoepen is een Elektronisch Patienten Dossier (EPD) gedefinieerd, zij kunnen (delen van) informatie uit hun EPD ook publiceren in de beveiligde kluis en up to date houden.

 

 

 

Lees meer…

Voor de patiënt

 

De patiënt heeft toegang tot alle informatie over hemzelf die in de kluizen en de hub’s ter beschikking is. Mogelijk worden hier filters gedefinieerd (onder discussie).

 

Er wordt onderzocht of het haalbaar is een consolidatie platform te voorzien waarop voor de patiënt alle informatie wordt samengevoegd, waarop analyse tools ten behoeve van de patiënt ter beschikking zijn, waarop “vertaal” tools ter beschikking zijn van de patiënt waardoor hij/zij het dossier beter kan begrijpen. Dit draagt bij tot de “health literacy” van de patiënt.

 

Lees meer…

Rol van de overheden

Om de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken, verbinden de overheden, zowel de federale overheid als de deelstaten, zich tot de oprichting van

  • een gemeenschappelijke governance-structuur die bedoeld is om de politieke en operationele coördinatie te verzekeren van de actiepunten van dit Actieplan
  • een monitoring-proces dat een nauwgezette opvolging van de uitvoering van de actiepunten mogelijk maakt.

De overheden verbinden zich er eveneens toe om elkaar onderling te informeren over de verschillende initiatieven die ze zouden nemen in aanvulling op de actiepunten in dit Plan. .

Actiepunten

GMD = EMD => Sumehr

Ziekenhuis-EPD

Medicatieschema

Elektronisch voorschrift

Gegevens delen via het systeem hubs & metahub voor algemene en universitaire ziekenhuizen

Delen om samen te werken

Psychiatrische en andere instellingen en het systeem hubs & metahub

Invoeren van een uniform evaluatie-instrument (BelRAI)

“Incentives voor Gebruik”

Toegang tot de gegevens door de patiënt (PHR)

Communicatie

Opleiding en ICT-ondersteuning van zorgverstrekkers

Standaarden en terminologiebeleid

MyCareNet

Administratieve vereenvoudiging

Traceerbaarheid van de implantaten en van de geneesmiddelen

Veralgemeend gebruik van de eHealthBox en gegevens van zorgverstrekkers beschikbaar in CoBRHA

Inventarisatie en consolidatie van registers

Mobile Health

Governance, roll out en monitoring e-Gezondheid

Ga in dialoog

Heeft u bemerkingen? Wenst u meer informatie te bekomen?