eGezondheidslandschap in 2019

eGezondheidslandschap in 2019

Voor de zorgverstrekker

 

Alle huisartsen zullen een elektronisch medisch dossier (EMD) hebben van al hun patiënten, ze zullen voor alle patiënten een sumehr publiceren in de beveiligde kluis (Vitalink, Intermed of BruSafe) en up to date houden.

 

Voor alle andere zorgberoepen is een Elektronisch Patienten Dossier (EPD) gedefinieerd, zij kunnen (delen van) informatie uit hun EPD ook publiceren in de beveiligde kluis en up to date houden.

 

 

 

Lees meer…

Voor de patiënt

 

De patiënt heeft toegang tot alle informatie over hemzelf die in de kluizen en de hub’s ter beschikking is. Mogelijk worden hier filters gedefinieerd (onder discussie).

 

Er wordt onderzocht of het haalbaar is een consolidatie platform te voorzien waarop voor de patiënt alle informatie wordt samengevoegd, waarop analyse tools ten behoeve van de patiënt ter beschikking zijn, waarop “vertaal” tools ter beschikking zijn van de patiënt waardoor hij/zij het dossier beter kan begrijpen. Dit draagt bij tot de “health literacy” van de patiënt.

 

Lees meer…

Rol van de overheden

Om de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken, verbinden de overheden, zowel de federale overheid als de deelstaten, zich tot de oprichting van

  • een gemeenschappelijke governance-structuur die bedoeld is om de politieke en operationele coördinatie te verzekeren van de actiepunten van dit Actieplan
  • een monitoring-proces dat een nauwgezette opvolging van de uitvoering van de actiepunten mogelijk maakt.

De overheden verbinden zich er eveneens toe om elkaar onderling te informeren over de verschillende initiatieven die ze zouden nemen in aanvulling op de actiepunten in dit Plan. .

Actiepunten

GMD = EMD => Sumehr

Ziekenhuis-EPD

Medicatieschema

Elektronisch voorschrift

Gegevens delen via het systeem hubs & metahub voor algemene en universitaire ziekenhuizen

Delen om samen te werken

Psychiatrische en andere instellingen en het systeem hubs & metahub

Invoeren van een uniform evaluatie-instrument (BelRAI)

“Incentives voor Gebruik”

Toegang tot de gegevens door de patiënt (PHR)

Communicatie

Opleiding en ICT-ondersteuning van zorgverstrekkers

Standaarden en terminologiebeleid

MyCareNet

Administratieve vereenvoudiging

Traceerbaarheid van de implantaten en van de geneesmiddelen

Veralgemeend gebruik van de eHealthBox en gegevens van zorgverstrekkers beschikbaar in CoBRHA

Inventarisatie en consolidatie van registers

Mobile Health

Governance, roll out en monitoring e-Gezondheid

Ga in dialoog

Heeft u bemerkingen? Wenst u meer informatie te bekomen?